http://ancestraldata.com/ahnentafel/256/Hamil_letter.html